Dynamisk Stabilitet

Dynamisk Stabilitet sætter skarpt fokus på kerneydelsen i fysioterapi!

Som fysioterapeuter analyser vi hvordan personer bevæger sig. Hvis vi synes de bevæger sig på en uhensigtsmæssig måde, hjælper vi personen med at korrigere det. Dette gør vi igennem vejledning, specifikke øvelser, mobilisering og smertebehandling.

På Dynamisk Stabilitet kurser analysere vi forskellige funktionelle og klinisk opstillet bevægelser for der igennem at kunne stille en specifik biomekanisk diagnose.

  • Hvor bevæger patienten sig for meget og for lidt, i hvilken retning og under hvilken load?
  • Hvordan er den måde patienten bevæger sig på relateret til de aktiviteter der giver problemer?
  • Hvordan hænger det sammen patientens patologi diagnose?

Først når vi kan svarer på disse spørgsmål er det muligt at udarbejde et genoptrænings program specifikt for den enkelte patient.

Velkommen

Du vil på denne side kunne finde relevante emner der bliver gennemgået på kurserne.
Det kan være det er noget tid siden du har taget kurserne. Noterne er sikkert fornyet. Du kan printe ud et nyt sæt her.
Under kursuskalenderen kan du se om der skulle være et relevant kursus i dit område.

Jeg håber du finder hjemmesiden anvendelig!

Med venlig hilsen

Flemming Enoch

Nyheder